Myyn­tityö = yhdyssana

Myyn­tityö = yhdyssana

Liian usein unohtuu eri­tyi­sesti sanan jäl­kim­mäinen osa, eli “työ”. Vasta hyvin tehty TYÖ pal­kitaan kau­palla.   Myyjän työhön kuuluu aina pieni epä­varmuus. Koskaan ei tiedä millä tuu­lella kukakin asiakas on. Silti jokainen uusi yhtey­denotto on uusi...