Timantti Audi­tointi™

Tie­dätkö, miksi kauppa tuli tai jäi saa­matta?

Siis oikeasti.

Me kysymme syytä suoraan asiak­kailtasi.

Palvelu sopii sel­lai­selle yritys- ja myyn­ti­joh­dolle, jolla kiin­nostaa tietää tosi­asiat myyn­ti­toi­min­to­jensa tilasta.

Kun myyn­tinne on tavannut asiakkaan, sel­vi­tämme hen­ki­lö­koh­tai­sella lyhyt­haas­tat­te­lulla, miksi asiakas osti tai ei ostanut ja miten hän koki myy­jänne toi­minnan eri vai­heissa. Toi­mi­tamme sinulle selkeän yhteen­vedon, käymme sen yhdessä kanssasi läpi ja tar­joamme näke­myk­semme siitä, mitä kan­nattaa tehdä.

Käymme yhteen­vedon ja tulokset läpi kans­sanne hen­ki­lö­koh­tai­sesti sijain­nis­tanne riippuen joko paikan päällä tai etänä.

Kaupan kotiu­tu­miseen vai­kuttaa useat pie­nel­täkin tun­tuvat, mutta oleel­liset asiat, joille lähes kaikki kovatkin ammat­ti­laiset ovat omassa arjessaan sokeita. Yllät­tävän yleinen tapa on olettaa. Me taas sel­vi­tämme tosi­asiat kysy­mällä.

Las­ku­tus­pe­rus­teena toimii hinta per tehty kysely toteu­tuneen mukaan.

Kiin­nos­tuitko? 

Kari Kaisto

Kari Kaisto

Toi­mi­tus­johtaja

08 613 8991
kari.kaisto@myyntivauhdittajat.fi

Päätä poistaa myyntisi tyh­jä­käynti jo tänään.

myyntivauhdittajat

Pak­ka­huo­neenkatu 10, LH 13

90100 OULU

puh. 08–613 8991

myynti@myyntivauhdittajat.fi

AAA-luottoluokitus
yrittäjät-jäsenyritys
suomen-vahvimmat
avainlippu