Yri­tys­koh­taiset kou­lu­tukset

Yri­tys­koh­tainen kou­lutus iskee suoraan teidän yri­tyk­senne täs­mä­tar­peeseen. Rää­tä­löinnin ansiosta voidaan pai­nottaa juuri niitä asioita, jotka teidän yri­tyk­ses­sänne ovat sillä het­kellä ajan­koh­tai­simpia. Val­men­nustapa ohjaa tekemään kon­kreet­tisia pää­töksiä toi­minnan kehit­tä­mi­seksi askel aske­leelta.

Lopeta jo tänään menet­tä­mästä kan­nat­tavaa kauppaa.

myyntivauhdittajat

Vou­dintie 4

90400 OULU

puh. 08–613 8991

info@myyntivauhdittajat.fi

AAA-luottoluokitus
yrittäjät-jäsenyritys
suomen-vahvimmat
avainlippu
× Kuinka voin olla avuksi?