B2B-osaaja työtä vailla?

Missä sinä olet hyvä? Meidän parasta osaa­mis­tamme on laa­duk­kaiden Business-to-business ‑myyn­ti­ta­paa­misten sopi­minen. Tämän voimme ylpeänä todeta, sillä monien mie­lestä kyseessä on myynnin haas­tavin vaihe. 


Ammat­ti­laisuus missään lajissa ei vaadi ihmeitä tai yli­luon­nol­lisia kykyjä. Sen sijaan kovaa työtä, tavoit­teel­li­suutta, osaa­misen kehit­tä­mistä ja oikeisiin asioihin kes­kit­ty­mistä. Työn­ku­vasta riip­pu­matta Myyn­ti­vauh­dit­tajien yri­tys­kult­tuu­rissa viihtyy ihminen, jolla on halua hoitaa työnsä jämp­tisti, asiak­kai­tamme kun­nioittaen ja lupaukset lunastaen.


Jos Sinua puhut­telee termi ”ker­ralla laa­duk­kaasti”, haluamme ehdot­to­masti kuulla Sinusta lisää.

Avoimet työ­paikat

B2B Ammat­ti­buukkari

buukkaus rekrytointi

Johdon assis­tentti

Päätä poistaa myyntisi tyh­jä­käynti jo tänään.

myyntivauhdittajat

Pak­ka­huo­neenkatu 10, 2. krs.

90100 OULU

MYYNTI: 040 139 6339

myynti@myyntivauhdittajat.fi

AAA-luottoluokitus
yrittäjät-jäsenyritys
suomen-vahvimmat
avainlippu