Ammat­ti­lainen. Tulee pelaamaan kovaa ja pitämään hauskaa.

 

Olemme tiivis ja ammat­ti­mainen työyh­teisö, jossa ammat­ti­maisuus tar­koittaa kaikkea muuta kuin ryp­py­ot­sai­suutta. Työ­aikana tosissaan töitä, tauoilla outo ja huo­nokin huumori. Into­hi­mo­namme auttaa pää­mie­hiämme kas­vat­tamaan myyn­ti­tu­lok­siaan. Ja samalla haluamme tot­takai tehdä työmme tuot­ta­vasti ja hyvät tie­nestit itsel­lemme.

Palk­kio­mal­limme ja yri­tys­kult­tuu­rimme kan­nustaa tulok­sen­tekoon. Teh­tä­västä riip­pu­matta meillä viihtyy ja menestyy tavoit­teel­linen, kun­nian­hi­moinen ja tulos­o­rien­toi­tunut oman teke­mi­sensä tasoon kes­kittyvä ammat­ti­lainen.

Työs­ken­te­lemme arkisin klo 8–16 välillä. Toi­mi­pis­teemme sijaitsee Oulun Limin­gan­tul­lissa ihan Prisman bus­si­py­säkin vie­ressä. Park­ki­ti­laakin on. Meille on helppo tulla niin omalla autolla kuin jul­ki­sil­lakin

Jos aja­tus­maa­il­mamme kolahtaa, katso avoimet työ­paikat alla ja täytä hakemus.

Avoimet työ­paikat

Teh­tä­vä­koh­taiset hake­mukset löy­tyvät, kun klikkaat auki kyseisen teh­tävän lisä­tiedot.

B2B Asia­kas­pääl­likkö (Oulu)

Oulun toi­mi­pis­teessä.

Koko­päi­vätyö arkisin klo 8–16 välillä

Palkkaus: Takuu­palkka 1800–2000 €/kk + pro­visio + bonus

Avoin hakemus

Kerro se työ­ko­kemus, joka vastaa hake­maasi teh­tävää täy­si­päi­väisenä työnä.
Click or drag a file to this area to upload.

Lopeta jo tänään menet­tä­mästä kan­nat­tavaa kauppaa.

myyntivauhdittajat

Vou­dintie 4

90400 OULU

puh. 08–613 8991

info@myyntivauhdittajat.fi

AAA-luottoluokitus
yrittäjät-jäsenyritys
suomen-vahvimmat
avainlippu
× Kuinka voin olla avuksi?